ASEAN Currency
ASEAN Currency

ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน

           ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย และเพื่อนสมาชิกอีก 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะถือเป็นตลาดเดียวกันเช่นเดียวสหภาพยุโรป เนื่องจากเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ดังนั้น เราในฐานะประชาชนคนหนึ่งของประคมอาเซียนจึงจำเป็นต้องรู้เรื่องต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก ซึ่ง สกุลเงิน ที่ใช้เป็นอีกเรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้ 

           สำหรับสกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนกับประชาคมยุโรป เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะประสบปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะและเศรษฐกิจยุโรปที่ เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรีซและสเปน ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีต้นตอมาจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง

สกุลเงิน
Currency
ดอลล่าร์บรูไน
The Brunei Dollar (BND)
ประเทศ
Country
บรูไนดารุสซาลาม
The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ  25 บาทไทย
1 Brunei Dollar approximately equals 25 Thai Baht
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
1 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์ , 25 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 500 ดอลลาร์ , 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์
  ธนบัตร
  ธนบัตร

[divider]

สกุลเงิน
Currency
เรียล
Riel (KHR)
ประเทศ
Country
กัมพูชา
The Cambodian Riel (KHR) is the official currency of Cambodia.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท
127 Cambodian Riel = 1 Thai Baht
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
 ธนบัตร
  ธนบัตร
สกุลเงิน
Currency
รูเปียห์
Rupiah (IDR)
ประเทศ
Country
อินโดนีเซีย
The Indonesian Rupiah (IDR) is the official currency of Indonesia.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท
1000 Indonesian Rupiah = 3 Thai Baht
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
1,000 รูเปียห์,  2,000 รูเปียห์ ,  5,000 รูเปียห์,  10,000 รูเปียห์,  20,000  รูเปียห์ 50,000 รูเปียห์และ 100,000 รูเปียห์
  ธนบัตร
  ธนบัตร

[divider]

สกุลเงิน
Currency

กีบ
Kip (LAK)

ประเทศ
Country
ลาว
The Lao Kip (LAK) is the official currency of Laos.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
1,000 กีบ เท่ากับประมาณ  4 บาทไทย
1000 Lao Kip = 4 Thai Baht
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ
 ธนบัตร
  ธนบัตร
สกุลเงิน
Currency
ริงกิต
Ringgit (MYR)
ประเทศ
Country
มาเลเซีย
The Malaysian Ringgit (MYR) is the official currency of Malaysia.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
1  ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท
1 Malaysian Ringgit approximately equals 10 Thai Baht
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
1 ริงกิต, 5 ริงกิต , 10 ริงกิต, 20  ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต
  ธนบัตร
  ธนบัตร

[divider]

สกุลเงิน
Currency
จ๊าด
Kyat (MMK) 
ประเทศ
Country
พม่า (เมียนมาร์)
The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย
26.0460 Myanmar Kyat = 1 Thai baht
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
 ธนบัตร
  ธนบัตร
สกุลเงิน
Currency
เปโซ
Peso (PHP)
ประเทศ
Country
ฟิลิปปินส์
The Philippine Peso (PHP) is the official currency of the Philippines.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท
1.40 Philippine Peso = 1 Thai Baht
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
20 เปโซ, 50  เปโซ, 100  เปโซ , 200  เปโซ, 500  เปโซ และ 1,000  เปโซ
  ธนบัตร
  ธนบัตร

[divider]

สกุลเงิน
Currency
บาท
Baht (THB)
ประเทศ
Country
ไทย
The Thai Baht (THB) is the  official currency of Thailand.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
1 บาท เท่ากับประมาณ 1 บาท
1 Baht = 1 Thai Baht
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
20 บาท, 50 บาท , 100 บาท , 500 บาท และ 1,000 บาท
 ธนบัตร
  ธนบัตร
สกุลเงิน
Currency
ดอลล่าร์สิงคโปร์
ingapore Dollar (SGD) 
ประเทศ
Country
สิงคโปร์
The Singapore Dollar (SGD) is the official currency of Singapore.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท
1 Singapore Dollar approximately equals 25 Thai Baht.
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
2 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์ , 10 ดอลลาร์ , 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์
  ธนบัตร
  ธนบัตร

[divider]

สกุลเงิน
Currency
ด่ง
Dong (VND)
ประเทศ
Country
เวียดนาม
The Vietnamese Dong (VND) is the official currency of Vietnam.
อัตราแลกเปลี่ยน
Exchange Rates
652 ด่ง เท่ากับประมาณ  1  บาทไทย
652 Vietnamese Dong = 1 Thai Baht
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน
Banknote
 ธนบัตร
  ธนบัตร

*อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นเป็นประมาณการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

    ขอบคุณข้อมูลจาก :

  • หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
  • www.wikipedia.org
  • www.oanda.com
  • www.aseancorner.blogspot.com
  • www.kapook.com

ทิ้งคำตอบไว้