วันเสาร์ , 28 มีนาคม 2015
ASEAN
You are here: Home >> ข้อมูลอาเซียน >> คำขวัญอาเซียน
คำขวัญอาเซียน

คำขวัญอาเซียน

คำขวัญอาเซียน ASEAN Motto

สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน

  • คำขวัญอาเซียน
  • The motto of ASEAN
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
“One Vision, One Identity, One Community.”

handshake_simple_BW

About admin

Welcom to Asean Corner: มุมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน http://www.aseancorner.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>