ธงอาเซียน
ธงอาเซียน

คำขวัญอาเซียน ASEAN Motto

สัญลักษณ์อาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]คำขวัญอาเซียน[/tab_title][tab_title]The motto of ASEAN[/tab_title][/tabs_head][tab]”หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”[/tab][tab]”One Vision, One Identity, One Community.”[/tab][/tabs]

handshake_simple_BW

ทิ้งคำตอบไว้