วันอาทิตย์ , 7 กุมภาพันธ์ 2016
ASEAN
You are here: Home >> ข้อมูลอาเซียน >> คำขวัญอาเซียน
คำขวัญอาเซียน

คำขวัญอาเซียน

คำขวัญอาเซียน ASEAN Motto

สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน

  • คำขวัญอาเซียน
  • The motto of ASEAN
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
“One Vision, One Identity, One Community.”

handshake_simple_BW

About admin

Welcom to Asean Corner: มุมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน http://www.aseancorner.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*